SVERIGE
ETT AV VÄRLDENS MINST
OJÄMSTÄLLDA LÄNDER

Ändå är mäns våld mot kvinnor
ett av våra största samhällsproblem.
Var tredje vecka dödas en kvinna av en man.
2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott och
8 690 våldtäkter mot kvinnor och flickor.
Det är mer än en våldtäkt i timmen,
dygnet runt, året om
och mörkertalet är stort.

ENOUGH IS ENOUGH
är en kampanj, ideellt producerad
av reklambyrån Dotter & Döse i Lidköping.
Syftet är att ta ställning mot mäns våld mot
kvinnor och barn och våld i nära relationer.

VAD ÄR
ENOUGH IS ENOUGH?

25 NOVEMBER 2021

 

#enoughisenoughlisch

Första stad att verkligen våga ta ställning?
Ja, vi vågar tro det…

En dag där budskapet lyser orubbligt
i hela Lidköpings stad.
En dag där Lidköpings kommun, näringsliv
och föreningsliv gått samman
och står som en stark enad front.

Allt överskott går oavkortat till
Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

VART GÅR PENGARNA?

PRESSBILDER

PRESSBILDER
fritt att använda