FÖRELÄSNING, ARBETSMATERIAL & PRESSBILDER

Denna podd handlar om mäns våld mot kvinnor och barn och om våld i nära relationer. Podden ges ut av Kvinnojouren Linnéan i Lidköping och är producerad ideellt, med varmt hjärta, av Dotter & Döse.

 

Lyssna på podden här

PODCAST

Mäns våld mot kvinnor och barn – våld i nära relationer

25 NOVEMBER 2022

 

#enoughisenough

#enoughisenoughlisch

Första stad att verkligen våga ta ställning?
Ja, vi vågar tro det…

En dag där budskapet lyser orubbligt
i hela Lidköpings stad.
En dag där Lidköpings kommun med skola,
näringsliv och föreningsliv gått samman
och står stark i enad front.

ENOUGH IS ENOUGH
är en kampanj, ideellt producerad
av reklambyrån Dotter & Döse i Lidköping.
Syftet är att ta ställning mot mäns våld mot
kvinnor och barn och våld i nära relationer.

VAD ÄR
ENOUGH IS ENOUGH?

VART GÅR PENGARNA?

Allt överskott går oavkortat till
Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

Ändå är mäns våld mot kvinnor
ett av våra största samhällsproblem.
Var tredje vecka dödas en kvinna av en man.
2021 anmäldes 38 700 misshandelsbrott,
27 600  sexualbrott varav 9 962 rubriceras som
våldtäkt mot kvinnor eller flickor.
Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt,
året om. Mörkertalet är dock stort.
Brottsförebyggande rådet, Brå, uppskattar att
omkring 80 procent av våldet mot kvinnor
aldrig polisanmäls.

SVERIGE
ETT AV VÄRLDENS MINST
OJÄMSTÄLLDA LÄNDER