SVERIGE
ETT AV VÄRLDENS MINST
OJÄMSTÄLLDA LÄNDER

Ändå är mäns våld mot kvinnor
ett av våra största samhällsproblem.
Var tredje vecka dödas en kvinna av en man.
2021 anmäldes 38 300 misshandelsbrott och
8 600 våldtäkter mot kvinnor eller flickor.
Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt,
året om. Mörkertalet är dock stort.
Brottsförebyggande rådet, Brå, uppskattar att
omkring 80 procent av våldet mot kvinnor
aldrig polisanmäls.

ENOUGH IS ENOUGH
är en kampanj, ideellt producerad
av reklambyrån Dotter & Döse i Lidköping.
Syftet är att ta ställning mot mäns våld mot
kvinnor och barn och våld i nära relationer.

VAD ÄR
ENOUGH IS ENOUGH?

25 NOVEMBER 2021

 

#enoughisenoughlisch

Första stad att verkligen våga ta ställning?
Ja, vi vågar tro det…

En dag där budskapet lyser orubbligt
i hela Lidköpings stad.
En dag där Lidköpings kommun med skola,
näringsliv och föreningsliv gått samman
och står stark i enad front.

Allt överskott går oavkortat till
Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

VART GÅR PENGARNA?

PRESSBILDER

PRESSBILDER
fritt att använda